Bramy EFAFLEX ATEX – systemy bramowe chroniące przed wybuchem

W strefach zagrożonych wybuchem zdarzają się sytuacje zagrażające życiu, które mogą przynieść ogromne straty. Gdy w powietrzu tlen miesza się z substancjami wybuchowymi, wówczas nawet pojedyncza iskra może spowodować eksplozję. Dlatego w strefach zagrożonych wybuchem obowiązują specjalne przepisy bezpieczeństwa, dotyczące również maszyn, urządzeń i instalacji, które muszą być tak skonstruowane, aby od początku zapobiegać iskrzeniu. Dlatego EFAFLEX stworzył specjalnie bramy szybkobieżne – rolowane i spiralne – do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, które spełniają surowe wymagania tego typu obszarów.

Gazy, pyły i inne substancje palne w połączeniu z tlenem atmosferycznym mogą ulec zapłonowi. W wielu branżach, np. w: farmacji, górnictwie, petrochemii i obróbce metali, istnieją strefy zagrożone wybuchem (Atmosphères Explosives, w skrócie ATEX). W całej Europie obowiązują ujednolicone dyrektywy, które mają zapewnić bezpieczeństwo w tego typu obszarach.

Specjaliści EFAFLEX, zgodnie z europejskimi przepisami, opracowali bramy rolowane i spiralne do indywidualnego użytku. Na badania, rozwój i poszukiwanie najlepszego rozwiązania w tym zakresie poświęciliśmy ponad rok, angażując w to również TÜV Süd (dostawcę m.in. usług certyfikacji, audytowania i badań) – bramy szybkie do stref zagrożonych wybuchem muszą zapewniać kompleksową ochronę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Safe solutions for explosive atmospheres
Both explosive gases and explosive dust-air mixtures can be responsible for the formation of explosive atmospheres. These two sub-areas are each dealt with separately in the associated EU standards. EFAFLEX has therefore developed its own suitable solution for each of them. Three components are needed to cause an explosion. The first: oxygen. This is always present in the air in sufficient quantities. Second: an explosive medium. The third component is an ignition source – one single spark from it is enough. You usually have no influence on the oxygen content and medium but you can make sure that there is no ignition source. In simple terms, this is the essential feature of these special doors.

Bezpieczne rozwiązania w strefie zagrożonej wybuchem
Zarówno gazy wybuchowe, jak i wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne mogą być odpowiedzialne za powstawanie atmosfery wybuchowej (oba zagadnienia zostały omówione w dokumentach zawierających normy UE). Również w EFAFLEX opracowaliśmy osobne rozwiązania dla każdego z tych zagadnień.

Do wywołania wybuchu potrzebne są trzy składniki. Pierwszy to tlen, który jest zawsze obecny w powietrzu. Drugi składnik to czynnik wybuchowy, a trzeci – źródło zapłonu (często wystarczy jedna iskra). Na zawartość tlenu i mieszaniny wybuchowej zwykle nie mamy wpływu, ale możemy zadbać o to, aby nie było źródła zapłonu. Na tym właśnie skupiliśmy się, projektując bramy EFAFLEX do stref zagrożonych wybuchem.

Efektywne współdziałanie wszystkich elementów
Konstrukcja przeciwwybuchowych systemów bramowych EFAFLEX obejmuje mechaniczne i elektryczne środki ostrożności, dzięki którym nie powstaje zagrożenie iskrzeniem, które mogłoby spowodować zapłon. Wszystkie elementy bramy szybkobieżnej współpracują ze sobą i posiadają odpowiedni certyfikat ATEX (zależny od przeznaczenia i jakości bramy) i odpowiednią, mechaniczną ochronę przeciwwybuchową. Wszystko, co instalujemy lub mocujemy bezpośrednio do naszej bramy, jest więc bezpieczne. Wszystkie elementy elektryczne/elektroniczne zastosowane w bramie EFAFLEX są połączone w szafie sterowniczej, która jest montowana poza strefą niebezpieczną. Każda brama EFAFLEX przeznaczona do strefy zagrożonej wybuchem jest produkowana w naszych zakładach, zgodnie z dyrektywami i specyfikacją klienta, która zawiera m.in. informacje o panujących warunkach i zagrożeniach na terenie zakładu lub poza nim. Na podstawie tych parametrów konstruujemy odpowiedni szybkobieżny system bramowy. Korzyści dla klienta: system jest dostępny w różnych wymiarach (także niestandardowych) i jest idealnie dostosowany do obiektu – niezależnie od tego, czy jest to zakład produkcyjny, budynek magazynowy czy lakiernia.

Indywidualne cechy, różnorodne cele
Systemy bramowe EFAFLEX do tak wymagających obszarów są bardzo zróżnicowane, ale zawsze precyzyjnie dopasowane do strefy zastosowania. Na przykład szybkobieżna brama rolowana EFA-SRT® EX (do zastosowań ATEX) jest standardowo wyposażona w przetwornicę częstotliwości i sterowanie mikroprocesorowe. Ponadto jest wyposażona w dynamiczne napięcie płaszcza bramy i uruchamianie awaryjne za pomocą systemów sprężynowych w ościeżnicach, a także w dźwignię ręczną na ościeżnicy, która ułatwia ręczne otwieranie bramy, np. w przypadku awarii zasilania. Brama jest przeznaczona do użytku wewnętrznego, a jej skrzydło wykonane jest z czarnego, nieprzezroczystego płaszcza ATEX. Brama szybkobieżna EFA-SRT® EX została wyposażona we wszystkie nowoczesne technologie bramowe. Z kolei szybkobieżna brama spiralna EFA-SST® EX (również do zastosowań ATEX) może być montowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Jedną z jej charakterystycznych cech jest skrzydło, które otwiera i zamyka się z bardzo dużą prędkością. Jest ona całkowicie szczelna i odporna na duży napór wiatru.

Sprawdzona jakość i produkcja na zamówienie
Wspólną cechą rozwiązań EFAFLEX z zakresu ATEX są duże prędkości otwierania i zamykania bram oraz ich trwałość. Nasze bramy szybkobieżne są niezwykle wytrzymałe i niezawodne (mogą wykonać wiele cykli otwierania). Ponadto są tak skonstruowane, aby zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo oraz unikać kolizji z przejeżdżającymi pod nimi pojazdami lub innego typu obiektami (wykrywanie przeszkód), które przypadkowo znalazły się w polu ich działania.